Kapacita je naplněna, Vaše přihláška bude zařazena mezi náhradníky.

Pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat.

Cena za pobyt na Tanečním soustředění je 6.900,- Kč*

Letní Taneční soustředění je týden plný tance v termínu 22. 7. 2023 - 28. 7. 2023

Cena zahrnuje ubytování, 5x denně stravu, pitný režim, volný vstup na jakoukoliv z pořádaných lekcí a také doprovodný program.

Cena nezahrnuje náklady na dopravu.

Stačí jen vyplnit přihlášku! Těšíme se na Vás.

(*cena pobytu je orientační a může dojít k její změně. O případném navýšení Vás budeme informovat před fakturací. V případě Vašeho nesouhlasu můžete svou účast zrušit. K fakturaci dojde ve druhém pololetí školního roku.)

 

 

Taneční soustředění - Přihláška
léto 2023

Pole označení hvězdičkou (*) jsou povinná.

Základní údaje účastníka


Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Vyplňte datum narození ve správném tvaru.
Vyberte jednu z možností!
Vyberte jednu z možností!
Adresa trvalého bydliště
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit bez mezer!
Korespondenční adresa

Kontaktní informace/údaje zákonného zástupce


Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit ve správném tvaru bez mezer! (např. +420603603603)
kontrola správnosti zadaného čísla
Telefonní čísla se musí shodovat!
Tuto kolonku je nutné vyplnit ve správném tvaru!
Kontrola správnosti zadaného e-mailu
E-mailová adresa se musí shodovat v obou kolonkách!

Důležité doklady na soustředění:

Tyto doklady předát před autobusem nebo při příjezdu do střediska v případě vlastní dopravy.

  • Potvrzení o bezinfekčnosti (nesmí být starší než jeden den)
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny
  • Potvrzení od lékaře
  • Kdo pravidelně užívá léky, předá léky s popisem indikace
  • Pokud nejste členem TC R.A.K.: vyplněný formolář GDPR


Pro přihlášení musíte potvrdit souhlas.
Pro přihlášení musíte potvrdit souhlas.